Šta radimo

Koristimo moderne tehnologije za implementaciju softverskih rešenja, a osim toga se stalno fokusiramo prema novim standardima, tehnologijama i alataima koji su dostupni na tržištu. Osnovne tehnologije koje koristimo su:

 • C# i .NET tehnologije (Microsoft razvojni alati)
 • Oracle
 • Borland Delphi
 • JavaScript, JQuery
 • Telerik…
 • MySql
 • Mojo Portal

kao i mnoge druge tehnologije. Svesni smo da moramo da držimo korak u rapidnom razvoju novih tehnologija, pa svakodnevno usavršavamo naše postojeće sisteme kako sa stanovišta novih funkcionalnosti, tako i sa novim tehnološkim podlogama. Osim korišćenja modernih alata, baziramo se i na svetski priznatim standardima sa aspekta vođenja i upravljanjem projektima, kao i sa aspekta kvaliteta softverskog proizvoda.

Sa kime radimo

Takođe, sarađujemo sa mnogim firmama koji su primarno informatičke firme, kao i sa mnogim naučnim i akademskim institucijama i savezima.

Osnovna vizija službe informacionih tehnologija je orijentisanost jednim delom na autorske proizvode, a drugim delom na iznajmljivanje resursa i uslužno programiranje (outsorce-ing) za treća lica. Naše softverske proizvode nudimo kao gotova rešenja ili rešenja koja se rade po porudžbini.

Istorijat

Služba za informacione tehnologije je osnovana početkom 2007. godine. Osnovna ideja je bila da se implementiraju moderne informacione tehnologije u poslovni sistem preduzeća, a nakon toga da se kreirani sistem i komercijalno ponudi na tržištu. Svita softverskih proizvoda koji su kreirani u potpunosti su razvijeni, testirani i unapređivani od strane naših inženjera. Na ovaj način smo objedinili znanja iz primarnog domena naše firme i iz oblasti modernih informacionih sistema. Takođe sarađujemo sa mnogim firmama iz domena mehanike, mernih tehnologija, elektronike, automatike, GPS usluga sa kojim realizujemo saradnju gde uzimamo najbolja znanja i iskustva iz svake oblasti.


Trenutno smo pozicionirani i nastupamo na tržištima Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske u domenu autorskih softvera (preko 500 instalacija programa), kao i u zemljama Zapadne Evrope u domenu outsource-ing usluga (uslužno programiranje za treće strane).

Kome može biti interesantno

Preduzeća kojima naši softverski proizvodi mogu biti značajni i interesantni su: zemljoradničke zadruge, otkupna mesta, preduzeća koja se primarno bave poljoprivrednom, fabrike i mešaone stočne hrane, agro kombinati, transportna preduzeća, rudnici, kopovi, separacije, kamenolomi, trgovinska (malo i veleprodajna) i proizvodna preduzeća. Primarno smo orijentisani na poljoprivredna preduzeća, jer je naš osnovni fokus na toj vrsti poslovnih procesa, ali uspešno možemo sisteme da prilagodimo i ostalim delatnostima. Smatramo da je naša ekspertiza koja integriše znanja više disciplina (ekonomija, finansije I knjigovodstvo, otkup, poljoprivredna proizvodnja, agronomija, laboratorija,transport i logistika, merne tehnologije..) naša glavna prednost u efikasnoj implementaciji informacionih sistema u preduzeće. Sagledavanje problema iz više uglova je šansa za uspešno rešenje bilo kog problema.

Naše jezgro ponude gotovih softverskih rešenja čine sledeći sistemi:

 1. Vaga – softver koji se isporučuje sa nagaznim kolskim i drugim tipovima vaga. Koristi se za izdavanja kantraskih potvrda
 2. Aragon –softvere za praćenje poslovanja otkupa i poljoprivredne proizvodnje. Automatizuje poslovne procese koji su karakteristični za poljprivredna preduzeća
 3. FinSym – poslovni softver za finansijsku operative, materijalni i finansijsko knjigovodstvo, pogonsko knjigovodstvo, glavnu knjigu, zarade i osnovna sredstva
 4. MretMix – softversko rešenje za optimizaciju proizvodnje stočne hrane I kreiranja reseptura I smeša
 5. WheelSym – softver za automatizaciju procesa poslovanja službe transporta i logistike
 6. .Mret – Tehnološko unapređenje (Web orijentisano) za poljoprivrednu proizvodnju i otkupna mesta
 

Koristimo moderne tehnologije za implementaciju softverskih rešenja, a osim toga se stalno fokusiramo prema novim standardima, tehnologijama i alataima koji su dostupni na tržištu. Osnovne tehnologije koje koristimo su:

 • C# i .NET tehnologije (Microsoft razvojni alati)
 • Oracle
 • Borland Delphi
 • JavaScript, JQuery
 • Telerik…
 • MySql
 • Mojo Portal

kao i mnoge druge tehnologije. Svesni smo da moramo da držimo korak u rapidnom razvoju novih tehnologija, pa svakodnevno usavršavamo naše postojeće sisteme kako sa stanovišta novih funkcionalnosti, tako i sa novim tehnološkim podlogama. Osim korišćenja modernih alata, baziramo se i na svetski priznatim standardima sa aspekta vođenja i upravljanjem projektima, kao i sa aspekta kvaliteta softverskog proizvoda.

Takođe, sarađujemo sa mnogim firmama koji su primarno informatičke firme, kao i sa mnogim naučnim i akademskim institucijama i savezima.

Osnovna vizija službe informacionih tehnologija je orijentisanost jednim delom na autorske proizvode, a drugim delom na iznajmljivanje resursa i uslužno programiranje (outsorce-ing) za treća lica. Naše softverske proizvode nudimo kao gotova rešenja ili rešenja koja se rade po porudžbini.

Služba za informacione tehnologije je osnovana početkom 2007. godine. Osnovna ideja je bila da se implementiraju moderne informacione tehnologije u poslovni sistem preduzeća, a nakon toga da se kreirani sistem i komercijalno ponudi na tržištu. Svita softverskih proizvoda koji su kreirani u potpunosti su razvijeni, testirani i unapređivani od strane naših inženjera. Na ovaj način smo objedinili znanja iz primarnog domena naše firme i iz oblasti modernih informacionih sistema. Takođe sarađujemo sa mnogim firmama iz domena mehanike, mernih tehnologija, elektronike, automatike, GPS usluga sa kojim realizujemo saradnju gde uzimamo najbolja znanja i iskustva iz svake oblasti.


Trenutno smo pozicionirani i nastupamo na tržištima Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske u domenu autorskih softvera (preko 500 instalacija programa), kao i u zemljama Zapadne Evrope u domenu outsource-ing usluga (uslužno programiranje za treće strane).

Preduzeća kojima naši softverski proizvodi mogu biti značajni i interesantni su: zemljoradničke zadruge, otkupna mesta, preduzeća koja se primarno bave poljoprivrednom, fabrike i mešaone stočne hrane, agro kombinati, transportna preduzeća, rudnici, kopovi, separacije, kamenolomi, trgovinska (malo i veleprodajna) i proizvodna preduzeća. Primarno smo orijentisani na poljoprivredna preduzeća, jer je naš osnovni fokus na toj vrsti poslovnih procesa, ali uspešno možemo sisteme da prilagodimo i ostalim delatnostima. Smatramo da je naša ekspertiza koja integriše znanja više disciplina (ekonomija, finansije I knjigovodstvo, otkup, poljoprivredna proizvodnja, agronomija, laboratorija,transport i logistika, merne tehnologije..) naša glavna prednost u efikasnoj implementaciji informacionih sistema u preduzeće. Sagledavanje problema iz više uglova je šansa za uspešno rešenje bilo kog problema.

Naše jezgro ponude gotovih softverskih rešenja čine sledeći sistemi:

 1. Vaga – softver koji se isporučuje sa nagaznim kolskim i drugim tipovima vaga. Koristi se za izdavanja kantraskih potvrda
 2. Aragon –softvere za praćenje poslovanja otkupa i poljoprivredne proizvodnje. Automatizuje poslovne procese koji su karakteristični za poljprivredna preduzeća
 3. FinSym – poslovni softver za finansijsku operative, materijalni i finansijsko knjigovodstvo, pogonsko knjigovodstvo, glavnu knjigu, zarade i osnovna sredstva
 4. MretMix – softversko rešenje za optimizaciju proizvodnje stočne hrane I kreiranja reseptura I smeša
 5. WheelSym – softver za automatizaciju procesa poslovanja službe transporta i logistike
 6. .Mret – Tehnološko unapređenje (Web orijentisano) za poljoprivrednu proizvodnju i otkupna mesta

 

Mapa sajta | Prilagodjeno stampi | © 1993 - 2020 Zemljoradnička zadruga Baćo Vrbas | Napravljeno uz pomoc mojoPortal | HTML 5 | CSS | design by dcarter