Poljoprivredna proizvodnja

– poljoprivredna proizvodnja je glavna delatnost našeg preduzeca od samog nastanka. Pokrivamo celokupan proces poljoprivredne proizvodnje u kooperaciji. Bavimo se proizvodnjom kultura: pšenica, jecam (ozimi i jari), kukuruz, soja, suncokret, repa. Objedinili smo proizvodnju kultura sa zaštitnim sredstvima, semenskom robom koju, osim što distibuiramo, i sami koristimo tako da se baziramo na korišcenje sopstvenih resursa. Našim kooperantima obezbedujemo povoljne uslove kreditiranja, što je i bila naša dosadašnja praksa, s proširenjima kreditnog asortimana: kreditiranje semenske robe, kreditiranje naftnih derivata, kreditiranje veštackih dubriva, kreditiranje zaštitnih sredstava, mogucnost kreditiranja kupovine mehanizacije za poljopirvrednu proizvodnju….

Naše preduzeće obezbeđuje navedena sredstva

s tim što se otplata vrši preko poljoprivrednih proizvoda koje kooperanti predaju nakon žetve. Time kooperantima obezbedujemo sigurnost u ciklusu proizvodnje, smanjenje rizika i osiguranje od eventualnih šteta, sigurnost u isplati novcanih sredstava neposredno nakon zetve (do 15 dana). Najzastupljenija kultura koju uzgajamo je pivarski jecam. Naše zasejane površine i površine pod ovom kulturom naših kooperanata u saradnji sa sladarom Maltinex A.D (Sufllet) dostižu preko 1200 ha, što nas svrstava u red najvecih proizvodaca pivarskog jecma na ovim prostorima.

Stručna saradnja i savetovanja

sa kooperantima i poslovnim partnerima se obezbeduje preko naših kadrova iz preduzeca (dipl.ing agronomije - zaštitna sredstva), kao i spoljnih saradnika iz oblasti veterine. Planiranje, organizovanje i vodenje saradnje kroz ceo proizvodni ciklus preuzima agronom. Saradnja se bazira na prezentovanju proizvodnog programa (našeg i programa koji zastupamo), uz savetovanja i strucnu pomoc prilikom korišcenja proizvoda, nacina tretiranja kultura, konsulatcija u vezi sa žetvom i otkupom... 

Mapa sajta | Prilagodjeno stampi | © 1993 - 2021 Zemljoradnička zadruga Baćo Vrbas | Napravljeno uz pomoc mojoPortal | HTML 5 | CSS | design by dcarter