Povratne informacije sa servera (procedure, funkcije,triggeri)

Sve vezano za programiranje i savete

7/15/2010 2:01:58 PM
Gravatar
Total Posts 8

Povratne informacije sa servera (procedure, funkcije,triggeri)

Pošto težište bacamo na serverski deo što se tiče razvoja, postujem jedan članak o tome kako možete sa server da dobijete neku povratnu informaciju da li je nešto prošlo kako treba ili nije.
Konkretno, dajem dva mala primera da vidite kako nesto može da se realizuje u tom pravcu:

Prvi primer:
Varijable sa kojom će te se susretati na serverskoj strani su one sa prefiksom @. To su varijable globalnog tipa na nivou sesije (ovaj koncept je MySql maznuo iz ORACLE-a). Ako imate neku varijablu koji bilo gde postavite na neku vrednost, u toku cele sesije je možete pozivati i koristiti tu vrednost. ako se na isti nalog (npr. root) loguje više korisnika istovremeno, svako će imati svoju kopiju iste varijable - ovo možete i da proverite. Znači, ako Vam za bilo šta zatreba ovo onda je korsitite, korisna je stvarčica. Evo i primera:
Naravno ako bilo kada u toku iste sesije pozovete datu promenljivu, dobićete njenu upisanu vrednost. Ovo je dobro da možete da pri obradama generisete poruke sa servera i prikazujete ih na klijentu. Ovo ima upotrebu ako želite da na nivou sesije čuvate neke podatke (kada je pristupio korisnik sistemu, šta je radio, neke druge poruke,...)


Drugi primer:
IN/OUT/INOUT varijable - na server strani MySql-a možete da kreirate proceduru u kojoj imate jedan ili više IZLAZNIH parametara. Evo primer kako rade izlazni parametri:


/*AKO POSTOJI BRISEMO PROCEDURU*/
DROP PROCEDURE if EXISTS OUT_DEMO;
/*KREIRAMO PROCEDURU*/
CREATE PROCEDURE out_demo(IN p_ulaz int,OUT p_izlaz int)
BEGIN
DECLARE i int DEFAULT 0 ;
SET p_izlaz := p_ulaz*2;
END;
/*ZOVEMO PROCEDURU DA VIDIMO KAKO TO SVE RADI*/
CALL OUT_DEMO(1,@S);
/*PROVERAVAMO REZULTAT*/
SELECT @S;


 

Mapa sajta | Prilagodjeno stampi | © 1993 - 2020 Zemljoradnička zadruga Baćo Vrbas | Napravljeno uz pomoc mojoPortal | HTML 5 | CSS | design by dcarter