Problemi sa dužinom podataka pri importu sa drugim izvora

Sve vezano za programiranje i savete

7/15/2010 2:01:26 PM
Gravatar
Total Posts 8

Problemi sa dužinom podataka pri importu sa drugim izvora

Prebacivao sam u našu shemu podatke iz drugih baza (Oracle, XML,DBF, Access...) i jedna od stvari koja može pri migraciji podataka da stvara probleme - ovde najviše mislim na presipanje podataka za FinSyM - to će biti neminovnost, je memorija koju zauzimaju naši karakteri mogu da naprave mnogo problema (dešava se da nije uvek 1 znak 1 byte). Postoji više načina čuvanja naših karaktera, pa da predstavim moguće situacije:

  1. Podaci se cuvaju u YUCII karakteru (š,č,ć,ž,đ) - sa ovim nema problem sve bude kako treba, jedan karakter je jedan char u bazi
  2. Podaci se čuvaju u ASCII karakteru (^,[,],#...) - sa ovim takođe nema problema, jedan karakter je jedan char u bazi. Jedina akcija nakon upucavanja koja treba da se odradi je da se realizuje UPDATE NEKA_TABELA SET NEKO_POLJE=REPLACE(NEKO_POLJE,'^','Č') i onda COMMIT i stvar je rešena.
  3. Podaci se cuvaju kao KUKE i KVAKE (ae,....,/\) - sa ovim zna da bude problema, jer na primer: imamo proizvod koji se zove PŠENICA, to u bazi zauzima 7 char-ova dok PaeENICA zauzima preko 20 karaktera. Ovo jako pravi problem jer ce sa baze generisati greska kako je prekoračena maksmalna dužina polja (npr. VACHAR(7)). Onda treba posvetiti pažnju ovakvim problemima i anticipirati ovakav vid izuzetaka u radu.
Mapa sajta | Prilagodjeno stampi | © 1993 - 2020 Zemljoradnička zadruga Baćo Vrbas | Napravljeno uz pomoc mojoPortal | HTML 5 | CSS | design by dcarter